QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG HÀ 

Người bệnh khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà sẽ được hưởng những quyền lợi như thế nào? 100% chi phí khám chữa bệnh hay bao nhiêu? Cùng tìm hiểu trong nội dung dưới đây!

  1. Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế

 

 

Bằng việc tham gia BHYT, tùy thuộc vào tuyến khám, chữa bệnh, người tham gia sẽ được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần.

* Trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến

– 100% chi phí nếu là:

+ Các đối tượng thuộc lực lượng công an, quân đội

+ Người có công với cách mạng, cựu chiến binh

+ Trẻ em dưới 6 tuổi

+ Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng

+ Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; tại xã đảo, huyện đảo

+ Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ

+ Khám, chữa bệnh một lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở (208.500 đồng) và tại tuyến xã

+ Tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (8.340.000 đồng).

– 95% chi phí nếu là:

+ Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

+ Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ người được BHYT chi trả 100% chi phí

+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

– 80% chi phí nếu là các đối tượng khác

* Trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến

100% chi phí tại bệnh viện tuyến huyện (Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà được xếp hạng 3, tuyến huyện)

Riêng người sống tại xã đảo, huyện đảo, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn đi khám không đúng tuyến vẫn được hưởng theo mức hưởng đúng tuyến.

  1. Ký hiệu trên thẻ BHYT giúp khách hàng hiểu quyền lợi được hưởng ra sao?

Nhìn ký hiệu trên thẻ bảo hiểm y tế, người dân có thể biết ngành nghề, mức hưởng bảo hiểm y tế, bệnh viện đăng ký điều trị,…

Hai ký tự đầu (ô thứ nhất) được ký hiệu bằng chữ là mã đối tượng tham gia BHYT

Trong đó:

+ DN: Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp

+ CH: Người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang

+ HC: Cán bộ, công chức, viên chức

+ HT: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

+ XB: Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng

+ TN: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ HS: Học sinh

+ SV: Sinh viên

+ TE: Trẻ em dưới 06 tuổi

Ký tự tiếp theo (ô thứ 2) được ký hiệu bằng số từ 1 – 5 là mức hưởng BHYT

+ Số 1: Được BHYT thanh toán 100% chi phí KCB và không giới hạn tỷ lệ thanh toán một số loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế;

+ Số 2: Được BHYT thanh toán 100% chi phí KCB và có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế;

+ Số 3: Được BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT;

+ Số 4: Được BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT;

+ Số 5: Được BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng.

Hai ký tự tiếp theo (ô thứ 3) được ký hiệu từ 01 – 99 là mã tỉnh, thành phố nơi phát hành thẻ BHYT

Trong đó:

+ 01 là mã số của Hà Nội

+ 048 là mã số của Đà Nẵng

+ 079 là mã số của Tp. Hồ Chí Minh,…
10 ký tự cuối (ô thứ 4) là số định danh cá nhân của người tham gia BHYT

Khách hàng cần thông tin chi tiết về bảo hiểm y tế khám chữa bệnh tại Hồng Hà hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên lạc qua Hotline: 1900 633 988 để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn

Hoặc gọi 1900.633.988 để được hỗ trợ

Bệnh viện đa khoa Hồng Hà
Bệnh viện đa khoa Hồng Hà
Bệnh viện đa khoa Hồng Hà
Bệnh viện đa khoa Hồng Hà
Bệnh viện đa khoa Hồng Hà
ĐĂNG KÝ
<< Địa chỉ
1900633988 ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ